FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD: RING 31170011 eller skriv
MENU

Rotter og mus

Rotter og mus tilhører begge gnaverfamilien, og mus men især rotter betegnes som altædende. De foretrækker begge at bo og søge føde i varme områder og trækker derfor særligt indendørs omkring efterårs- og vintermånederne.  Problemer

Skulle du være så uheldig at få besøg af rotter eller mus, vil det ofte komme til udtryk i form af gnavemærker i eksempelvis ledninger, mursten eller møbler. Rotter har særligt tendens til at gnave i alle slags materialer såsom plastik, træ, mursten og aluminium, og derudover vil rotter og mus ofte efterlade ekskrementer, som giver lugtgener. Et andet væsentligt problem er også, at mus og rotter kan være smittekilde til sygdomme, hvor nogle af disse kan være yderst farlige. 
 

Bekæmpelse af rotter og mus

Ser du rotter eller spor derefter, og er du privatperson er det vigtigt straks at kontakte teknisk forvaltning i din kommune. Find kontaktoplysninger til din kommune her. Indtast blot kommuns navn og alle oplysninger kommer frem. Efterfølgende sender kommunen, uden beregning for dig, skadedyrsbekæmpere som SCAN•KILL ud for at løse problemet, da rottebekæmpelse skal udføres af professionelle med giftcertifikater. 

Hvis du er erhvervskunde er du velkommen til at kontakte os her

Læs eller print brochuren 'Effektiv rottebekæmpelse uden gift' her.

Selv om det er gratis at få fjernet rotter, når man melder rottetilhold til kommunen, så har man som grundejer også selv en forpligtelse til altid at sikre sin ejendom mod rotter samt renholde ejendommen, så rotternes levevilkår indskrænkes. Derfor kan du med fordel følge nedenstående råd, så du selv kan være med til at forebygge mod mus og rotter:
  1. ​Undgå affaldsbunker i gårde, kældre og på lofter
  2. Luk altid gamle, ubenyttede kloak- og afløbsrør.
  3. Kontroller at idriftværende kloakker, afløb og toiletter er o.k.
  4. Monter evt. rottestop på kloakrør/faldstamme og metalnet over faldstammeudluftning
  5. Skru metalriste i gulvafløb fast


SCAN•KILL Sikringsaftale 

Det er både potentielt sundhedsskadeligt såvel som økonomisk risikabelt at lade stå til over for skadedyr. Har du mistanke om rotte-tilhold eller mus gælder det om at handle hurtigst muligt, så der kan sættes ind med effektiv sikring, inden der sker omfattende og uoprettelige skader. 

Med en sikringsaftale får du regelmæssig kontrol af din ejendom samt professionel assistance i tilfælde af skadedyr . Se mere om SCAN•KILLs sikringsaftale her

Priser

Se vores priser på bekæmpelse af rotter og mus.
GemGem