For et uforpligtende tilbud:
Ring 31170011
eller skriv

Rotter og mus

Rottebekæmpelse

Rotter og mus tilhører begge gnaverfamilien, og mus men især rotter betegnes som altædende. De foretrækker begge at bo og søge føde i varme områder og trækker derfor særligt indendørs omkring efterårs- og vintermånederne.  

Har du problemer med rotter og mus?

Det kan være et stort problem at få uventet besøg af både rotter og mus i ens hjem eller virksomhed. Både rotter og mus tilhører gnaverfamilien, og begge kan især karakteriseres ved at være altædende.

Skadedyr som mus og rotter foretrækker at bo i varme områder, hvilket betyder, at de især er synlige i gadebilledet om sommeren. Når efterårs- og vintermånederne derimod er i sigte, så søger musene og rotterne indendørs, da det her er muligt for dem at finde varme. Det betyder, at både private og erhverv kan risikere at få besøg af de ubudne gæster i kloakkerne, rørene, i kælderen og på loftet. Og det er især her, at problemet vokser sig til noget langt mere seriøst.

Hvem skal du kontakte?


Hvis du er privatperson, skal du tage kontakt til teknisk forvaltning i den kommune, som du bor i, hvis du oplever problemer med rotter og mus. Du kan finde kontaktoplysninger til din kommune lige her. Hvis du stadig er udfordret med rotteplage efter gratis kontakt hos din kommune, kan vi være behjælpelige med rådgivning om problemet mod betaling. Her vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig igennem problematikken, så du kan komme af med plagen.

Hvis du har problemer med blandt andet rotter som privatperson, så skal kontakten gå igennem din kommune. Her vil kommunen, uden beregning for dig, kontakte skadedyrsbekæmpere som os her hos SCAN•KILL. Efterfølgende vil vi blive sendt ud for at bekæmpe og løse problemet, da rottebekæmpelse skal udføres af professionelle med certifikater.
Hvis du er erhvervskunde, så er du velkommen til at kontakte os her.

Hvad skal du lægge mærke til?

Når først mus eller rotter har valgt at trænge ind i dit hjem eller din virksomhed, så er de rigtig svære at komme af med. Besøget af skadedyrene vil oftest komme til udtryk i form af gnavemærker i eksempelvis ledninger, mursten eller møbler. Her har især rotter en tendens til at gnave i alle slags materialer såsom plast, træ, mursten og aluminium. Derfor er det tydeligt at se, når både rotter og mus har valgt at besøge netop din bolig.

Udover gener i form af gnavemærker, så efterlader rotter og mus også ekskrementer, som medfører betydelige lugtgener. Ekskrementer fra rotten er 15-17 millimeter lange og cirka 6 millimeter tykke, hvorimod musens ekskrementer er af mindre størrelse. Ekskrementerne fra rotterne er oftest samlet, hvorimod musens er spredt rundt omkring.

Både rotter og mus er sundhedsskadelige, da de er smittekilde til adskillige sygdomme, hvor flere af dem kan ende med at være yderst farlige.

Bekæmpelse af rotter og mus


Selv om det er gratis at få fjernet rotter, når man melder rottetilhold til kommunen, så har man som grundejer også selv en forpligtelse til altid at sikre sin ejendom mod rotter samt renholde ejendommen, så rotternes levevilkår indskrænkes. Derfor kan du med fordel følge nedenstående råd, så du selv kan være med til at forebygge mod mus og rotter:

  1. Undgå affaldsbunker i gårde, kældre og på lofter
  2. Luk altid gamle, ubenyttede kloak- og afløbsrør.
  3. Kontroller at idriftværende kloakker, afløb og toiletter er okay
  4. Monter eventuel rottestop på kloakrør/faldstamme og metalnet over faldstammeudluftning
  5. Skru metalriste i gulvafløb fast

SCAN•KILL Sikringsaftale

Det er både potentielt sundhedsskadeligt såvel som økonomisk risikabelt at lade stå til over for skadedyr. Har du mistanke om rotte-tilhold eller mus, gælder det om at handle hurtigst muligt, så der kan sættes ind med effektiv sikring, inden der sker omfattende og uoprettelige skader.

Med en sikringsaftale får du regelmæssig kontrol af din ejendom samt professionel assistance i tilfælde af skadedyr . Se mere om SCAN•KILLs sikringsaftale her